องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น : www.nongdang.go.th

 
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 29 เม.ย. 2565 ]75
2 รายงานผลการติดตามและปรพเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 28 เม.ย. 2565 ]76
3 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2562 [ 2 มี.ค. 2563 ]297
4 ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2562 [ 2 มี.ค. 2563 ]199
5 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2561 [ 30 พ.ย. 2561 ]287
6 รายงานผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2564 [ 30 พ.ย. 2561 ]250
7 ประกาศ อบต.หนองแดง เรื่องการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนฯ [ 30 พ.ย. 2561 ]228
8 ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2561 [ 30 พ.ย. 2561 ]188
9 รายงานผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2564 (เพิ่มเติม) [ 30 พ.ย. 2561 ]168
10 รายงานการติดตามและประเมินผล [ 25 มิ.ย. 2561 ]215
 


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 40220
โทรศัพท์/โทรสาร 0-4344-4041, 0-4344-4135, 0-4330-6102
EMAIL : nongdangs@hotmail.com, nongdangs611@gmail.com
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign