องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น : www.nongdang.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร


นายประเดิม  พลพิมพ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. 095-3385858
 
นายวาโย  คงโพธิ์น้อย
นายอุดร  โม้แก้ว
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.081-9650947
โทร.093-3200115
   
นายบุญช่วย  สุธรรม
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.098-9192690