องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น : www.nongdang.go.th

 
 
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน++ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง ++

เลขที่ 222 หมู่ที่ 7 ตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 40220

เวลาทำการ  วันจันทร์ - วันศุกร์  เวลา 08.30 - 16.30 น.

 

โทรศัพท์/โทรสาร 0-4344-4041, 0-4344-4135, 0-4330-6102

EMAIL : nongdangs@hotmail.com, nongdangs611@gmail.com

FACEBOOK : www.facebook.com/nongdangs

WEBSITE : www.nongdang.go.th