องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น : www.nongdang.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 87 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ การลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง [ 5 ก.พ. 2567 ]4
2 ประกาศ จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง [ 31 ม.ค. 2567 ]6
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปและกำหนด วันเวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 30 ม.ค. 2567 ]9
4 ประกาศ รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 22 ม.ค. 2567 ]13
5 ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 [ 9 ม.ค. 2567 ]4
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 5 ม.ค. 2567 ]18
7 ประชาสัมพันธ์  ความร่วมมือ ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่องาน ของอบต.หนองแดง เข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 4 ม.ค. 2567 ]7
8 แจ้งประชาสัมพันธ์การขยายเวลาการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 [ 12 ธ.ค. 2566 ]16
9 ขอเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 [ 31 ต.ค. 2566 ]25
10 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 31 ต.ค. 2566 ]39
11 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและกำหนด วันเวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 25 ต.ค. 2566 ]64
12 ประกาศรายชื่อผู้รับเบี้ยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 24 ต.ค. 2566 ]30
13 ประกาศรายชื่อผู้รับเบี้ยผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 24 ต.ค. 2566 ]35
14 ขอเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารทางของราชการ พ.ศ. 2540 [ 19 ต.ค. 2566 ]24
15 ประกาศการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 [ 18 ต.ค. 2566 ]26
16 คู่มือการดำเนินคดีปกครองสำหรับประชาชน [ 17 ต.ค. 2566 ]29
17 แบบแสดงรายการคำนวณรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.7) ปี 2566 [ 10 ต.ค. 2566 ]30
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง เรื่อง รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 6 ต.ค. 2566 ]30
19 ประกาศการรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 2 ต.ค. 2566 ]42
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง เรื่องประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2566 - 2570 แก้ไข ครั้งที่ 1/2566 [ 29 ก.ย. 2566 ]37
 
หน้า 1|2|3|4|5


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 40220
โทรศัพท์/โทรสาร 0-4344-4041, 0-4344-4135, 0-4330-6102
EMAIL : nongdangs@hotmail.com, nongdangs611@gmail.com
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign