องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น : www.nongdang.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

-ว่าง-
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นางจันทร์เพ็ญ แสงตันชัย
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
นายศรีวิบูลย์  สีภูทอง
นางมณเฑียร  ร้อยพิลา
หัวหน้าสำนักปลัด
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายใจเพชร  ยานประเสริฐ
- ว่าง -
ผู้อำนวยการกองช่าง
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 40220
โทรศัพท์/โทรสาร 0-4344-4041, 0-4344-4135, 0-4330-6102
EMAIL : nongdangs@hotmail.com, nongdangs611@gmail.com
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign