องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น : www.nongdang.go.th

 
 
กองคลัง

นางมณเฑียร ร้อยพิลา
ผู้อำนวยการกองคลัง

 

- ว่าง -
นางรำไภ กาสี
          นายมนตรี  ไชยพิเดช
นักวิชาการคลังชำนาญการ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
      เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นางคำปั่น ปลูกสกุล
นางสาวอัจฉราพรรณ ชนะฟ้อง นางสาวบุษบา คำมณีจันทร์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


 

 
นางสาวภัสสร  นาจะหมื่น นางสาวพรพรรณ วรบุตร  
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ พนักงานจ้างเหมาบริการ
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 40220
โทรศัพท์/โทรสาร 0-4344-4041, 0-4344-4135, 0-4330-6102
EMAIL : nongdangs@hotmail.com, nongdangs611@gmail.com
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign