องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น : www.nongdang.go.th

 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน


นางสาวดวงใจ โม้เวียง
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ