องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น : www.nongdang.go.th

 
 
สภาพทางเศรษฐกิจ

สภาพทางเศรษฐกิจ

อาชีพ

                ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก  โดยส่วนใหญ่แล้วจะทำการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์

ต่าง ๆ ซึ่งพืชที่ปลูกส่วนใหญ่  ได้แก่  ข้าว  อ้อย  ยางพารา  นอกจากนี้ยังประกอบอาชีพค้าขาย  ส่วนสัตว์เลี้ยง  ได้แก่  โค สุกร ไก่

 

 

 

ธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง

1.ร้านขายกาแฟ  1  ร้าน                      17.ร้านซ่อมไดนาโม  1  ร้าน

2.ร้านขายขนมจีน  1  ร้าน                   18.ร้านซ่อมโทรศัพท์  1  ร้าน

3.ร้านรับซื้อของเก่า  4  ร้าน                19.ร้านซ่อมมอเตอร์ไซต์  1  ร้าน

4.ร้านขายของชำ  35  ร้าน                   20.ร้านซ่อมรถยนต์  1  ร้าน

5.ปั๊มน้ำมัน  3  ปั๊ม                              21.ร้านซักผ้า  1  ร้าน

6.ร้านขายข้าวสาร  1  ร้าน                   22.ร้านตัดกระจก  1  ร้าน

7.ร้านขายต้นไม้  1  ร้าน                      23.ร้านติดตั้งจานดาวเทียม  1  ร้าน

8.ร้านขายโทรศัพท์  1  ร้าน                 24.ร้านทำน้ำผลไม้ปั่น  1  ร้าน

9.ร้านขายยา  1  ร้าน                            25.ร้านปะยางรถยนต์  1  ร้าน

10.ร้านขายโรงสี  1  ร้าน                     26.ร้านเสริมสวย  2  ร้าน

11.ร้านขายวัสดุก่อสร้าง  3  ร้าน          27.ร้านให้เช่าเสื้อผ้า  1  ร้าน

12.ร้านขายหีบศพ  1  ร้าน                   28.ร้านอินเตอร์เน็ต  4  ร้าน

13.ร้านขายอาหาร  13  ร้าน                 29.ร้านขายอุปกรณ์ทุกชนิด  1  ร้าน

14.ร้านขายอุปกรณ์ไก่ชน  1  ร้าน       30.โรงสี  17  โรง

15.ร้านคาร์แคร์  1  ร้าน                      31.โรงสีชุมชน  2  โรง

16.ร้านค้าศูนย์สาธิต  9  ร้าน

 

 

การรวมกลุ่มเพื่อประกอบอาชีพ

1.วิสาหกิจชุมชนแปรรูปเนื้อสัตว์บ้านหนองแดง

2.วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทำข้าวเกียบว่าว (ข้าวโป่ง)

3.วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเย็บพรมเช็ดเท้า บ้านหนองทุ่ม

4.วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเย็บผ้าด้วยจักรอุตสาหกรรม บ้านซ่งหนองขาม

5.วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอเสื่อกกลายขิดและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเสื่อกกลายขิด

6.วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงกระบือและเกษตรผสมผสานบ้านสันติสุข

7.วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเย็บผ้า ทอเสื่อกก บ้านโพธิ์ทอง

8.วิสาหกิจชุมชนเย็บผ้าบ้านหนองขาม

9.วิสาหกิจชุมชนกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าและผ้าห่ม บ้านมิตรสัมพันธ์

10.วิสาหกิจชุมชนแปรรูปข้าวบ้านห้วยโจด ตำบลหนองแดง