องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น : www.nongdang.go.th

 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 [ 20 ธ.ค. 2566 ]10
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570 ) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 /2566 [ 20 ธ.ค. 2566 ]7
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 4 /2566 [ 20 ธ.ค. 2566 ]5
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) [ 30 พ.ย. 2562 ]238
5 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 [ 14 มิ.ย. 2562 ]289
6 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 [ 14 มิ.ย. 2562 ]243
7 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่1) [ 18 ต.ค. 2561 ]426
8 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) แก้ไข (ฉบับที่ 1/2561) [ 18 ต.ค. 2561 ]287
9 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่2) [ 18 ต.ค. 2561 ]291
10 ประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564 [ 18 ต.ค. 2561 ]312
11 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 แก้ไข ฉบับที่ 1 [ 17 ต.ค. 2561 ]240
12 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 [ 17 ต.ค. 2561 ]255
13 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 [ 17 ต.ค. 2561 ]309
14 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 [ 17 ต.ค. 2561 ]247
 


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 40220
โทรศัพท์/โทรสาร 0-4344-4041, 0-4344-4135, 0-4330-6102
EMAIL : nongdangs@hotmail.com, nongdangs611@gmail.com
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign