องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น : www.nongdang.go.th

 
 
แผนและความก้าวหน้าในการดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี ITA
ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี [ 22 ก.พ. 2567 ]7
2 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 1/2567 [ 15 ม.ค. 2567 ]4
3 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 14 ธ.ค. 2565 ]77
4 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 21 ต.ค. 2565 ]52
5 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (บัญชีโครงการ ข้อ7-8) [ 12 มี.ค. 2564 ]193
6 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564(บัญชีโครงการ ข้อ4-6) [ 12 มี.ค. 2564 ]188
7 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (บัญชีโครงการ ข้อ1-3) [ 12 มี.ค. 2564 ]231
8 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564(ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ) [ 12 มี.ค. 2564 ]170
9 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ส่วนที่ 1 บทนำ) [ 12 มี.ค. 2564 ]193
10 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ปก คำนำ สารบัญ) [ 12 มี.ค. 2564 ]231
11 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 29 ต.ค. 2562 ]273
12 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 28 ต.ค. 2562 ]259
13 แผนการดำเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 31 ต.ค. 2561 ]236
14 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 29 ต.ค. 2561 ]216
15 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 29 ต.ค. 2561 ]175
16 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (งบจ่ายขาดเงินสะสมปี 2561) [ 18 ต.ค. 2561 ]231
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 1 พ.ย. 2560 ]289
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 1 พ.ย. 2560 ]252
19 ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 [ 10 ต.ค. 2560 ]229
20 แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [ 20 พ.ย. 2558 ]264
 


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 40220
โทรศัพท์/โทรสาร 0-4344-4041, 0-4344-4135, 0-4330-6102
EMAIL : nongdangs@hotmail.com, nongdangs611@gmail.com
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign