องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น : www.nongdang.go.th

 
 
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง


แบบ ผด.1 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

แบบ ผด.1 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
 
    วันที่ลงข่าว
: 14 ต.ค. 2559
    ผู้ลงข่าว : อบต.หนองแดง