องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น : www.nongdang.go.th

 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี


ประกาศข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 
    วันที่ลงข่าว
: 18 ต.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : อบต.หนองแดง