องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น : www.nongdang.go.th

 
 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


งบแสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

งบแสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 ต.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : อบต.หนองแดง