องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น : www.nongdang.go.th

 
 
ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น


ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 ม.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.หนองแดง