องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น : www.nongdang.go.th

 
 
คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสําหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือสำหรับประชาชนการติดต่อราชการกองช่าง [ 22 ก.พ. 2567 ]4
2 คู่มือสำหรับประชาชนการจดทะเบียนพาณิชย์ [ 21 ก.พ. 2567 ]8
3 คู่มือสำหรับประชาชน การขอข้อมูลข่าวสาร [ 21 ก.พ. 2567 ]5
4 คู่มือสำหรับประชาชน การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 19 ก.พ. 2567 ]8
5 ขั้นตอนการรับแจ้งเรื่องร้องทุกข์ [ 13 พ.ค. 2564 ]203
6 ขั้นตอนการรับข้อมูลข่าวสาร [ 13 พ.ค. 2564 ]179
7 คู่มือสำหรับประชาชน [ 20 ก.ค. 2558 ]554
 


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 40220
โทรศัพท์/โทรสาร 0-4344-4041, 0-4344-4135, 0-4330-6102
EMAIL : nongdangs@hotmail.com, nongdangs611@gmail.com
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign