องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น : www.nongdang.go.th

 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง ได้ประชุมดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 ร่วมกับคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อเสนอให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดงพิจารณาให


2022-09-09
2022-09-06
2022-09-02
2022-08-31
2022-08-30
2022-08-19
2022-08-16
2022-08-15
2022-06-30
2022-06-22