องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น : www.nongdang.go.th

 
 
 


อบต.หนองแดง พร้อมคณะผู้บริหาร งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ตั้งจุดตรวจประชาชนในช่วงสงกรานต์ เพื่อรณรงค์ให้ขับขี่ปลอดภัย ลดการเกิดอุบัติเหตุ ในช่วงสงกรานต์ ตั้งแต่วันที่ 11-17 เมษายน 2566


2023-05-25
2023-05-01
2023-04-11
2023-04-11
2023-04-10
2023-04-07
2023-04-04
2023-03-20
2023-03-03
2023-02-15