องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น : www.nongdang.go.th

 
 
 


วันจันทร์ ที่ 1 พฤษภาคม เวลา 8.30 น. นายประเดิม พลพิมพ์ นายก อบต.หนองแดง พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลทุกท่าน ได้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติและสวดมนต์ไหว้พระ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถา


2023-05-25
2023-05-01
2023-04-11
2023-04-11
2023-04-10
2023-04-07
2023-04-04
2023-03-20
2023-03-03
2023-02-15