องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น : www.nongdang.go.th

 
 
 


โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ให้กับหมู่บ้านในเขตพื้นที่บริการ จำนวน ๑๑ หมู่บ้าน เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรักการออกกำลังกาย ห่างไกลยาเสพติด


นายประเดิม  พลพิมพ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง มอบวัสดุอุปกรณ์กีฬาในโครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ให้กับหมู่บ้านในเขตพื้นที่บริการ จำนวน ๑๑ หมู่บ้าน เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรักการออกกำลังกาย ห่างไกลยาเสพติด

2024-03-04
2024-02-23
2024-02-08
2024-01-15
2024-01-03
2023-12-08
2023-12-06
2023-11-10
2023-10-27
2023-10-09